ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

เปิดยุทธศาสตร์ AIT ปี 62 รับการเติบโตในยุค Disruptions

เปิดยุทธศาสตร์ AIT ปี 62 รับการเติบโตในยุค Disruptions

อ่านต่อ
กิจกรรม AIT Smart Connect 2018

กิจกรรม AIT Smart Connect 2018

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

อ่านต่อ
กิจกรรม Genesis Open house

กิจกรรม Genesis Open house

อ่านต่อ
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ
จัดงาน Open House TraiNex Training Center

จัดงาน Open House TraiNex Training Center

อ่านต่อ
Thailand and Indochina Partner Conference 2018

Thailand and Indochina Partner Conference 2018

อ่านต่อ
NextGen-Digital Innovation

NextGen-Digital Innovation

อ่านต่อ
AIT Excellence Awards

AIT Excellence Awards

อ่านต่อ
Cisco FSI Summit 2015

Cisco FSI Summit 2015

อ่านต่อ
MONEY TALK WEEKLY AIT 26/09/58

MONEY TALK WEEKLY AIT 26/09/58

อ่านต่อ