Select Page

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้….ให้น้องๆ

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้….ให้น้องๆ

5 ส.ค.,2014

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้….ให้น้องๆ จากใจ โรงเรียนอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557