Select Page

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัย

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัย

17 พ.ค.,2013

คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทำกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีประจำปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย ในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2556 โรงแรม พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง