Select Page

บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี

24 มี.ค.,2017

วันที่ 24 มีนาคม 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ระหว่างวันที่ 24- 26 มีนาคม 2560 ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร