Select Page

บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี

26 มิ.ย.,2015

บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 เดอะกรีนเนอร์รี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร