Select Page

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

6 ส.ค.,2018

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน AIT ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา” ให้กับโรงเรียนบ้านป่าไร่และโรงเรียนบ้านพะละ อ.แม่ละมาด จ.ตาก