Select Page

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Veeam Value-Added Reseller Platinum” จากงาน Veeam Partner Appreciation Day

กิจกรรมบริษัทล่าสุด

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Veeam Value-Added Reseller Platinum” จากงาน Veeam Partner Appreciation Day

10 เม.ย.,2024

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Veeam Value-Added Reseller Platinum” จากงาน Veeam Partner Appreciation Day ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท โดยราวัลในครั้งนี้ บริษัท Veeam มอบให้กับพาร์ทเนอร์ที่แสดงศักยภาพทั้งด้านการขาย และการให้บริการลูกค้า ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
—————————————————————
AIT – Professional ICT Solutions Provider
พร้อมให้คำปรึกษา และยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน
📞 02-275-9400
—————————————————————