Select Page

AIT กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 วันที่ 2 ก.ค.นี้ ผ่าน E-AGM ชี้ป้องกันความเสี่ยง

ข่าวสารบริษัท

AIT กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 วันที่ 2 ก.ค.นี้ ผ่าน E-AGM ชี้ป้องกันความเสี่ยง

26 พ.ค.,2020

บอร์ด บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี หรือ AIT เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัส COVID–19 ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันขึ้นครื่องหมาย XM ที่กำหนดไว้ในวันที่ 26 พ.ค. 63 งานนี้ บอร์ด AIT ตระหนักถึงความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี จึงจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสูงสุด สมกับเป็นผู้นำด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ