Select Page

AIT คว้าสุดยอดคู่ค้าแห่งปี 5 รางวัล จากงาน “Cisco Partner Appreciation Event 2023”

กิจกรรมบริษัทล่าสุด

AIT คว้าสุดยอดคู่ค้าแห่งปี 5 รางวัล จากงาน “Cisco Partner Appreciation Event 2023”

9 ต.ค.,2023

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Le Meridien จังหวัดเชียงราย โดยงานในครั้งนี้คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT รับมอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปี FY23 Partner of the Year และรางวัลอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้

  1. FY23 Partner of the Year

รางวัลสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถครบทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามรถในการทำงานและการขายที่กระจายอยู่ในทุกส่วนและทุก Cross Architecture อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีจำนวนของ Cisco Expert-level certifications (CCIE) มากที่สุดในประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและการใช้งาน tool ต่างๆ ของ Cisco เป็นอย่างดี จึงทำให้ AIT เหมาะสมที่จะได้รับเป็น Partner of the Year ในปีนี้

  1. FY23 Public Sector Partner of The Year

รางวัลสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้กับลูกค้าในกลุ่ม Public Sector ได้เป็นอย่างดี โดยต่อยอดโครงการนำเสนอ Cisco Advance Technology ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้รองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน AIT ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานก่อนการขาย งานขาย หลังการขาย รวมถึงการให้บริการต่างๆ

  1. FY23 Service Provider Partner of The Year

รางวัลสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุน Cisco Service Provider ด้วยดีตลอดมา ทั้งในด้านการขายและในด้านเทคนิค อีกทั้ง AIT ยังมีความสามารถในการนำเสนอและส่งมอบ Cisco solutions ได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

  1. FY23 Security Partner of the Year

รางวัลสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถในการนำเสนอ Security Solutions ได้อย่างมืออาชีพ จนได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในกลุ่ม Security ได้ในหลายกลุ่มลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น Public sector, Banking, Enterprise และ commercial อีกทั้ง AIT ยังเล็งเห็นความสำคัญและได้ส่งผู้เชียวชาญเข้าร่วมคลาส Enablement Security เพื่ออัพเดทความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

  1. FY23 Customer Experience Partner of The Year

รางวัลสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มุ่งมั่นและเล็งเห็นความสำคัญในการสร้าง Customer Experience โดยมุ่งทำให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ของ Cisco solution อย่างครบถ้วน โดย AIT มีทีมงานที่ดูแลเรื่อง Lifecycle program ทำให้สามารถทำงานร่วมกับซิสโก้ CX Team ได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องการขายและการส่งมอบของ CX รวมไปถึงการทำ Success Track และ EA ในประเทศไทยอีกด้วย

จากงาน “Cisco Partner Appreciation Event 2023” ที่บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและมอบรางวัลให้แก่พาร์ทเนอร์และตัวแทนจำหน่ายที่ทำผลงานได้ดี AIT ขอขอบคุณ Cisco ที่มอบรางวัลทั้ง 5 ให้กับเรา และเพื่อตอกย้ำความสำเร็จ AIT จะดำเนินงานตามพันธกิจ โดยเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ มองผลประโยชน์และผลสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ