Select Page

AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ E-AGM

ข่าวสารบริษัท

AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ E-AGM

9 ก.ค.,2020

นายธนา ไชยประสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี หรือ AIT ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านและลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมชี้แจงทิศทางแผนการดำเนินงานในปี 2563 ถ่ายทอดสดจากห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 1 อาคารเอไอที สำนักงานใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี