Select Page

AIT ทำผลงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง กวาดรายได้กว่า 1,703 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีทำได้แตะ 7,000 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท ตอกย้ำหุ้น Dividend Stock

ข่าวสารบริษัท

AIT ทำผลงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง กวาดรายได้กว่า 1,703 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีทำได้แตะ 7,000 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท ตอกย้ำหุ้น Dividend Stock

15 ส.ค.,2023

‘บมจ.แอ็ดวานอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ (AIT) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/66 ทำรายได้จากงบเฉพาะกิจการรวม 1,703 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 123 ล้านบาท ดันผลงานครึ่งปีแรกของปี 66 มีรายได้รวม 3,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 220 ล้านบาท โชว์ Backlog ในมือกว่า 5,100 ล้านบาท มั่นใจผลงานทั้งปีทำรายได้แตะ 7,000 ล้านบาทตามเป้า ย้ำชัดการเป็นหุ้น Dividend Stock บอร์ดไฟเขียวเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/66 (เมษายน – มิถุนายน) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 123.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิที่ 121.6 ล้านบาท และมีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,703.0 ล้านบาท ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,711.8 ล้านบาท ถือว่าผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในระหว่างไตรมาส 2/66 บริษัทฯ เร่งส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้สำมารถทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการใหม่ๆ เข้ำมาเพิ่มขึ้น อาทิ1.) โครงการจัดหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม 2.) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.) โครงการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟท์แวร์ของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน) 4.) โครงการขาย CAT-IIG Nonthaburi ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 5.) โครงกำรพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 3,000.0 ล้านบาท ลดลง 3.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,111 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 220 ล้านบาท ลดลง23.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 288 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ลดลงเนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 108.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในปี 2566 ยังมีโอกาสสูงที่จะทำรายได้แตะ 7,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย

ปัจจุบัน AIT มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 5,100 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้ส่วนใหญ่ในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีงานที่อยู่ระหว่ารอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 100 ล้านบาท และงานที่อยู่ระหว่างการเสนอราคา (Bidding in process) อีกประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยเตรียมเข้าประมูลงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตามแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐ โดยมีคาดว่าจะเข้าร่วมประมูลงานไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากงบเฉพาะกิจการและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดจ่า ยเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และเป็นการตอกย้ำว่า AIT เป็นหนึ่งในหุ้นปันผล (Dividend Stock)