Select Page

AIT นำเข้าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ ตั้งเป้าติดตั้ง 40 – 50 เครื่อง ภายในสิ้นปีนี้ คัดกรองด้วยระบบ AI ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ข่าวสารบริษัท

AIT นำเข้าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ ตั้งเป้าติดตั้ง 40 – 50 เครื่อง ภายในสิ้นปีนี้ คัดกรองด้วยระบบ AI ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

7 พ.ค.,2020