Select Page

AIT ฝ่าวิกฤตโควิด ดันผลงานปี 63 เติบโตแกร่งเกินเป้า 6,000 ล้านบาท กวาดรายได้จริง 6,731 ล้านบาท ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดผลงานครี่งปีหลัง 1.25 บาทต่อหุ้น

ข่าวสารบริษัท

AIT ฝ่าวิกฤตโควิด ดันผลงานปี 63 เติบโตแกร่งเกินเป้า 6,000 ล้านบาท กวาดรายได้จริง 6,731 ล้านบาท ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดผลงานครี่งปีหลัง 1.25 บาทต่อหุ้น

15 ก.พ.,2021

‘บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ (AIT) ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลประกอบการในปี 2563 มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 6,731 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิ 402 ล้านบาท ชี้ผลงานเติบโตแข็งแกร่งเกินเป้า 6,000 ล้านบาทท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 พร้อมตุน Backlog กว่า 6,000 ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าอีก 60 ล้านบาท ฟากบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลงวดผลงานครี่งปีหลัง 1.25 บาทต่อหุ้น ตอกย้ำการเป็นหุ้นที่โดดเด่นในเรื่องปันผลสูง

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยผลประกอบการงวดปี 2563 (สิ้นสุดธันวาคม 2563) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 6,731 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 402 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยบริษัทฯ สามารถทยอยส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ตามกำหนด ซึ่งถือเป็นการรักษาขีดความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ประมาณ 6,300 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าอีกประมาณ 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่เป็นที่น่าพึงพอใจเนื่องจากเติบโตกว่าเป้าที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตอกย้ำการเป็นหุ้นที่โดดเด่นในเรื่องปันผลสูง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ที่จ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 20 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นี้

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2564 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลายบริษัทในต่างประเทศได้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ขึ้นมาในระดับที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ และได้เริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาให้กับประเทศไทย พร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนมาให้คนไทยได้ฉีด ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย ให้สามารถพลิกกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกได้ ประกอบกับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ การลงทุนด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อเสริมเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจให้เติบโตไปได้

“เราได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาครัฐที่ต้องเร่งเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมตามงบประมาณปี 2564 เพื่อเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดย AIT ยังเน้นงานวางระบบของภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญสูงโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษาแบบครบวงจร” นายศิริพงษ์ กล่าว