Select Page

AIT มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

29 มี.ค.,2022

บริษัทฯได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญาเพื่อได้ใช้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนต่อไป