Select Page

AIT มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ

กิจกรรมบริษัทล่าสุด

AIT มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ

27 เม.ย.,2020

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 คุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย ตัวแทนจาก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้ามอบของสนับสนุน “อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ” จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และคณะเป็นผู้รับมอบ