Select Page

กิจกรรมบริษัทล่าสุด

AIT รับรางวัลในงาน NetApp Partner Academy & Association Night

16 ต.ค.,2019

คุณอัฏฐวัฒน์ จีรฐิติกุล ตัวแทนบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Partner Sale of the Year FY2019 และรางวัล Fastest Growth Partner of the Year FY2019 ในงาน NetApp Partner Academy & Association Night ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้กับบริษัทที่มียอดขายสินค้าและบริการของ NetApp ที่โดดเด่น โดยในปีนี้บริษัทฯสามาถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 500% ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา