Select Page

AIT Smart Connect 2019

18 ต.ค.,2019

งานสัมมนาประจำปีที่บริษัทจัดขึ้นสำหรับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ณ โบทานิกา เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายในงานจะมีการอัพเดทเทคโนโลยี และ Solution ที่หลากหลายจากพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯได้จัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ