Select Page
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ...

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

วันที่22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา” ให้กับ โรงเรียนโพธิ์คำาประชาสรรค์...
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

วันที่22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา” ให้กับ โรงเรียนโพธิ์คำาประชาสรรค์...
บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี

บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเวลคัมเวิร์ลบีช รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยาจ.ชลบุรีเพื่อเชื่อม...
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา” ให้กับ โรงเรียนบ้านขมิ้นและโรงเรียนบ้านขมิิ้น สาขาภูเงิน...