Select Page
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา” ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และ โรงเรียนบ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย...
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา” ให้กับ...
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบ “กล้องวงจร ปิดพร้อมติดตั้ง และเครื่องถ่ายเอกสาร All in One

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบ “กล้องวงจร ปิดพร้อมติดตั้ง และเครื่องถ่ายเอกสาร All in One

วันที่ 26 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบ “กล้องวงจร ปิดพร้อมติดตั้ง และเครื่องถ่ายเอกสาร All in One” ให้กับโรงเรียนบ้านสองพี่น้องอำเภอ แก่งกระจาน...
บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่15 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านทาง รายการพิเศษ ประชารัฐร่วมใจ...