Select Page
AIT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า 1,200,000 บาท ให้ ร.ร.เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จ.บึงกาฬ

AIT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า 1,200,000 บาท ให้ ร.ร.เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จ.บึงกาฬ

คณะผู้บริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ได้ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,200,000 บาท ให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ...
AIT มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

AIT มอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ รพ.ศรีธัญญา

บริษัทฯได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่...