Select Page
[featured_image]
ดาวน์โหลด
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • ดาวน์โหลด 3
  • File Size 280.09 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 กุมภาพันธ์ 2023
  • Last Updated 1 มิถุนายน 2023

16 ก.พ. 2566 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล