Select Page
[featured_image]
ดาวน์โหลด
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • ดาวน์โหลด 1
  • File Size 257.69 KB
  • File Count 1
  • Create Date 28 กุมภาพันธ์ 2022
  • Last Updated 1 มิถุนายน 2023

28 ก.พ. 2565 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)