Select Page
[featured_image]
ดาวน์โหลด
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • ดาวน์โหลด 1
  • File Size 39.41 KB
  • File Count 1
  • Create Date 29 มีนาคม 2013
  • Last Updated 31 พฤษภาคม 2023

29 มี.ค. 2556 | ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
Backมีนาคม 29 2556

ที่ AIT (SVP-SEC) 0010/2556

29 มีนาคม 2556

เรื่อง ชี้แจงปฏิเสธข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบับ วันที่29 มีนาคม 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอความร่วมมือให้บริษัทฯชี้แจงประเด็นข่าวว่ามีกองทุนต่างประเทศเข้าลงทุน ในบริษัทฯนั้น บริษัทฯขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวรวิทย์วัฒนกุลจรัส)
เลขานุการบริษัท
บมจ แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

20130329-AIT-KhaoHoon02