บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU กับบริษัท Hentong Optic-Eletric

Public Relation

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU กับบริษัท Hentong Optic-Eletric

3 Jul,2019

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) นำโดยคุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัท Hentong Optic-Eletric ผู้นำด้านสายเคเบิลอันดับหนึ่งจากประเทศจีน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AIT เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562