เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และเทศบาลนครภูเก็ต โดย คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเทพกระษัตรี ถนนดีบุก ถนนภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ส่วนงานโยธา) รวมมูลค่าโครงการ 115,565,350 บาท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และเทศบาลนครภูเก็ต โดย คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเทพกระษัตรี ถนนดีบุก ถนนภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ส่วนงานโยธา) รวมมูลค่าโครงการ 115,565,350 บาท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) และเทศบาลนครภูเก็ต โดย คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาในโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน...
บรรยากาศงาน AIT Smart Connect 2023 งานสัมมนาประจำปีที่บริษัทจัดขึ้นสำหรับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และไว้วางใจบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ณ Grande Centre Point Space Pattay ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

บรรยากาศงาน AIT Smart Connect 2023 งานสัมมนาประจำปีที่บริษัทจัดขึ้นสำหรับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และไว้วางใจบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ณ Grande Centre Point Space Pattay ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

บรรยากาศงาน AIT Smart Connect 2023 งานสัมมนาประจำปีที่บริษัทจัดขึ้นสำหรับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และไว้วางใจบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ณ Grande Centre Point Space Pattay ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา...
ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา “IT Revolution, Modernization and Secure Business Data” ที่ทาง AIT ร่วมกับ VMware และ Veeam จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา “IT Revolution, Modernization and Secure Business Data” ที่ทาง AIT ร่วมกับ VMware และ Veeam จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา “IT Revolution, Modernization and Secure Business Data” ที่ทาง AIT ร่วมกับ VMware และ Veeam จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21...
AIT คว้าสุดยอดคู่ค้าแห่งปี 5 รางวัล จากงาน “Cisco Partner Appreciation Event 2023”

AIT คว้าสุดยอดคู่ค้าแห่งปี 5 รางวัล จากงาน “Cisco Partner Appreciation Event 2023”

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Le Meridien จังหวัดเชียงราย โดยงานในครั้งนี้คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT รับมอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปี FY23...
AIT เข้าร่วมออกบูธนำเสนอโซลูชันในงาน Trend Micro ONE – Cybersecurity Platform Day ที่จัดขึ้นในวันนี้(7 ก.ย. 66) ณ Grande Centara Grand At Central World

AIT เข้าร่วมออกบูธนำเสนอโซลูชันในงาน Trend Micro ONE – Cybersecurity Platform Day ที่จัดขึ้นในวันนี้(7 ก.ย. 66) ณ Grande Centara Grand At Central World

AIT เข้าร่วมออกบูธนำเสนอโซลูชันในงาน Trend Micro ONE – Cybersecurity Platform Day ที่จัดขึ้นในวันนี้(7 ก.ย. 66) ณ Grande Centara Grand At Central World เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุด...
AIT ร่วมกับ Cisco ออกบูธนำเสนอโซลูชัน Cisco Secure Access ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ชุดที่ 14 ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D)

AIT ร่วมกับ Cisco ออกบูธนำเสนอโซลูชัน Cisco Secure Access ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ชุดที่ 14 ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D)

AIT ร่วมกับ Cisco ออกบูธนำเสนอโซลูชัน Cisco Secure Access ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ชุดที่ 14 ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D) ซึ่งจัดขึ้นในจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1-2-3 ชั้น 12...