News & Update

Company Activities

AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

Read More
AIT ได้รับรางวัล “SEA Rising Star Partner of the Year FY21 Award”

AIT ได้รับรางวัล “SEA Rising Star Partner of the Year FY21 Award”

Read More
AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM

AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM

Read More
AIT เข้ารับมอบรางวัล “Best Reseller of the Year 2020 Top Performance” ประจำปี 2563 ในกลุ่ม Silver Partner

AIT เข้ารับมอบรางวัล “Best Reseller of the Year 2020 Top Performance” ประจำปี 2563 ในกลุ่ม Silver Partner

Read More
AIT ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท กสิกร โปร จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างติดตั้งระบบ SD-WAN ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกสิกรไทย

AIT ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท กสิกร โปร จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างติดตั้งระบบ SD-WAN ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกสิกรไทย

Read More
CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

Read More
CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

Read More
AIT มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ

AIT มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ

Read More
รฟท. และ AIT ร่วมลงนามในสัญญา D – Ticket

รฟท. และ AIT ร่วมลงนามในสัญญา D – Ticket

Read More