เกี่ยวกับ AIT

ความสามารถของเรา

Financial Strength

Financial Strength

AIT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า 1000 ล้าน ทำให้บริษัทมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าบริษัทสามารถบริหารโครงการขนาดใหญ่ๆโดยไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร บริษัทจะยืนหยัดส่งมอบงานให้กับลูกค้าทุกรายได้ตามเป้าหมาย

Successful Records

Successful Records

AIT เป็นผู้ให้บริการและติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมไปทุกกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Service Provider , หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ , กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทประกัน , โรงพยาบาล , โรงแรม , อุตสาหกรรม และภาคเอกชนอื่นๆ ด้วยประวัติที่สั่งสมมาตลอด 20 ปี ทุกโครงการได้รับการส่งมอบด้วยคุณภาพ มีประวัติการให้บริการต่อลูกค้าทุกรายด้วยมาตรฐานระดับสูงเทียบเท่าระดับสากล จนถึงทุกวันนี้ลูกค้าจากหลายร้อยองค์กรก็ยังให้ความไว้ใจในการบริการของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

Trusted Partner

Trusted Partner

AIT ถือเป็นบริษัทที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในผลิตภัณท์เครือข่ายระดับโลกยี่ห้อ ซิสโก้ (Cisco) ซึ่งมียอดขายเติบโตเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องใน 5 ย้อนหลัง อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาทักษะการให้บริการจนมีบุคคลากรที่ได้รับ Certificate ระดับสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ( CCIE ) เป็นจำนวนมากถึง 20 คน ซึ่งมากที่สุดในประเทศ ณ ขณะนี้ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงบุคคลากรที่ได้รับ Certificates ในระดับอื่นๆอีกกว่า 180 พร้อมที่จะให้บริการและคำปรึกษาต่อลูกค้าทุกท่านได้อย่างทันท่วงที

Best Service and Support

Best Service and Support

AIT ถือเป็นผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายที่ลงทุนศูนย์บริการเป็นของตัวเอง ด้วยจุดมุ่งหมายในการให้บริการทั้งในระดับปริมณฑลและภูมิภาคทำให้วันนี้ บริษัทมีศูนย์บริการทั้งหมด 8 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งแต่ละศูนย์บริการมีวิศวกรและช่างทำการให้บริการด้วยขีดความสามารถระดับสูง สามารถให้บริการในระดับ 24*7*4 ในทุกๆภูมิภาคของประเทศ พร้อมด้วยอุปกรณ์อะไหล่ที่ครอบคลุมในทุกๆเทคโนโลยี จึงทำลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการด้วยความใส่ใจ ในทุกพื้นที่