เกี่ยวกับ AIT

ประวัติและพัฒนาการ

2564

   

บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “HPE Gold Partner” ของบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด

2563

   

AIT ร่วมสนับสนุนพัฒนา FACO: หุ่นยนต์สู้โควิด–19

2562

   

AIT เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

2561

   

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis) กิจการร่วมค้า ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจร ได้เริ่มเปิดให้บริการ

2560

   

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2559

   

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแต่งตั้ง AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพื่อให้บริการ INET-Cloud (Infrastructure as a Service) ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ AIT

2558

   

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก F5, Vmware, และ Netapp

2557

   

ได้รับเป็น CISCO Certified Training Center และเปิดบริการศูนย์ฝึกอบรม “Train 4”

2556

   

ได้รับรางวัล “ASEAN Partner of The Year” จาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์ อิงค์

2555

   

จัดตั้งบริษทร่วมทุนกับ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ไวเลสจำกัด เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2554

   

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia สองปีซ้อน

2552

   

ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549

   

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

2546

   

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2538

   

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ Silver Partner จาก CISCO Systems

2535

   

ก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีส เตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator)

ปี 2564

 

ปี 2564

  • บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “HPE Gold Partner” ของบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด
  • บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “HUAWEI Gold Partner” ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
  • บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Internet of Thing เพื่อเสริมการให้บริการแก่ลูกค้า เดิมใช้ชื่อว่า “Talegur” เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “iotonix” ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล IoT ออนไลน์อย่างครบถ้วน พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ https://iotonix.ait.co.th/th/
  • บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท บลู กรีน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้าน System Storage โดยการลงทุนในครั้งนี้จะมาเพิ่มการบริการของบริษัทฯให้ครบรอบด้านและยังเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้น
  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIT-W2) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 1 หน่วย รวมถึงการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 515,802,242 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 515,802,242 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564.

ปี 2563

 

27 เมษายน 2563

คุณอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย ตัวแทนจาก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้ามอบของสนับสนุน “อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบ อัจฉริยะ” จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ ณ ห้องรับรอง พิเศษ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และคณะ เป็นผู้รับมอบ

28 เมษายน 2563

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด มอบอุปกรณ์ตรวจจับ อุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการคัดกรองผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและ คณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์

7 พฤษภาคม 2563

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบ อัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวย การสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้ รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรอง ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์

ปี 2562

 

22 มีนาคม 2562

เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลง คุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้สังเกตการณ์ 4 ราย ได้แก่ พล.ต.ต.แสงชัย สุวัฒนภักดี นางสาวโสตถิยา อ่อวิเชียร นายสมชาติ เจศรีชัย และนายวิเชียร เจษฎากานต์ ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในโครงการจ้างงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภา แห่งใหม่ ณ ห้องริมน้ำ ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)

18 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารบมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาและ กำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพิธีเปิดโครงการ ก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลาน และทางเข้าห้างสรรพสินค้า เดอะสตรีท ถนนรัชดาภิเษก โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานใน พิธีดังกล่าว

3 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) นำโดย คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุรพร รักตประจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ เข้าร่วม ลงนามในสัญญา MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัท Hentong Optic-Electric ผู้นำด้านสายเคเบิลอันดับ หนึ่งจากประเทศจีน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AIT

23 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ AIT E-Library พร้อมด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่ง เสริมองค์ความรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี สู่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนและห่างไกล

23 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (“AIT”) และนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการ ในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงนามในสัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบการ จำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D–Ticket) โดย การรถไฟฟ้าฯ ได้ว่าจ้างให้ AIT พัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบขายตั๋วให้รองรับกับการจำหน่ายตั๋วในทุก ช่องทาง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการให้บริการที่ดี ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปี 2561

 

1 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis) กิจการร่วมค้า ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจร ได้เริ่มเปิดให้บริการ

ต้นเดือน มกราคม 2561

ช่วงต้นเดือน มกราคม 2561 บริษัท คัมปานา จำกัด (Campana) บริษัทร่วมค้าของกิจการร่วมค้า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการไฟเบอร์ออฟติคในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(พม่า) ได้เริ่มเปิดให้บริการเคเบิ้ลบนดิน ภายใต้ชื่อโครงการ TARO

21 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายโชดิวัต ดั่นธนสาร กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญา “โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)” กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

4 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้เปิดบริษัทย่อยชื่อ “S P Recourses and Commercials Pte. Ltd.” โดยจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และดำเนินธุรกิจอื่นๆ มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์

ปี 2560

 

13 กันยายน 2560

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการแข่งขันและการเติบโตในสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ตุลาคม 2560

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ห์ “CompTIA Authorized Partner” จาก Mr. Dennis Kwok Vice President of Asia Pacific CompTIA ให้กับ TraiNex Training Center เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในด้าน ICT ชั้นนำในประเทศไทยที่ครบวงจรและมีความทันสมัย เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รับมอบโดยคุณพุทธิ ธำรงค์ศิริวัฒน์ Executive Vice President - Customer Service

27 ตุลาคม 2560

พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ คุณลี จุน ฮู Senior Vice President, loT Business Division บริษัท SK Telecom จำกัด ด้านโทรคมนาคม ประเทศเกาหลี เพื่อเพิ่มศักยภาพในสายธุรกิจโซลูชั่นที่เกี่ยวกับ loT Solutions, Mobile Application Platform, Smart City Solution, Fiber Intrusion Detection System และ CCTV Solutions โดยทาง SK Telecom จะให้กาารสนับสนุนในด้านการขาย เทคนิคและการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้บริษัทฯสามารถนำเสนอโซลูชั่นการให้บริการดังกล่าวแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ปี 2559

 

19 กุมภาพันธ์ 2559

นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT และนางมรกตกุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแต่งตั้ง AIT ในฐานะ Cloud Reseller เพื่อให้บริการ INET-Cloud (Infrastructure as a Service) ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ AIT

24 กุมภาพันธ์ 2559

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นายอัศวิน กังวลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ และ นางสาวศศิเนตรอุ่นทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน ‘โฉมใหม่ AIT: ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล’ พร้อมปรับองค์กรเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Company เต็มรูปแบบภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 มีนาคม 2559

ได้มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนวน 70 ล้านบาท โดยใช้ชื่อบริษัทว่า เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2.1 ล้านหุ้น โครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ดังกล่าวมีขนาด 624 แร็ก บนพื้นที่ 5,277 ตารางเมตรตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมษายน 2559

ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อจาก Train 4 เป็น TraiNex

28 กันยายน 2559

คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธ์ุประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ปี 2558

 

2558

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก F5, Vmware, และ Netapp เพื่อให้เรา ได้โซลูชั่นด้าน Clouds ที่สมบูรณ์ที่สุด

ปี 2557

 

2557

ได้รับเป็น CISCO Certified Training Center และเปิดบริการศูนย์ฝึกอบรม “Train 4” เพื่อฝึกอบรมลูกค้าของบริษัทตลอดจนผู้ต้องการเรียนรู้ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆ ของ CISCO Systems

ปี 2556

 

2556

ได้รับรางวัล “ASEAN Partner of The Year” จาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์ อิงค์

ปี 2555

 

2555

จัดตั้งบริษทร่วมทุนกับ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ไวเลสจำกัด เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปี 2553 & 2554

 
2553 & 2554

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia สองปีซ้อน

ปี 2552

 

2552

ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2549

 

2549

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

ปี 2546

 
2546

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2538

 
2538

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ Silver Partner จาก CISCO Systems

ปี 2535

 
2535

ก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีส เตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือ เป็นผู้รวมระบบคอมพิว เตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซีส เตมส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อ ความต้องการของลูกค้า การขายของเราเป็นระบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา