เกี่ยวกับ AIT

พันธมิตรหลัก

VMware, Inc.

Microsoft

Software company

VMware, Inc.

Paloalto

Software company

VMware, Inc.

Fortinet

Software company

VMware, Inc.

SAP Partner

Software company

VMware, Inc.

Oracle

Software company

VMware, Inc.

Dell

Computer company

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ เป็นผู้นำทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับโลก ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ของซิสโก้เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์โซลูชั่นบนอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปแบบไร้พรมแดนอันจะทำให้อุปสรรคด้านเวลาและสถานที่หมดไป

AIT เป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับ Cisco เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และถือเป็นบริษัทคนไทยที่ผ่านการรับรองให้เป็น Gold Certified Partner ซึ่งถือเป็นพันธมิตรระดับสูงสุดรายแรกของประเทศไทยอีกด้วย ส่งผลให้เราได้รับการสนับสนุนข้อมูลทั้งทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค และอื่นๆ เป็นลำดับต้นๆจาก Cisco นอกจากนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญระดับ CCIE ของ Cisco มากถึง 19 คน และระดับ CCNP, CCDP, CCNA, CCIP, CCSP, CISSP อีกกว่า 100 คน

เอชพี บริษัทไอทีชั้นนำระดับโลกที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนำเสนอโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ด้วยสายผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมถึงด้านโซลูชั่นภาพและการพิมพ์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ทำให้เอชพีเป็นบริษัทไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รองรับกลุ่มลูกค้าคอนซูเมอร์และลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อีกทั้งเป็นบริษัทไอทีชั้นนำของโลกสำหรับลูกค้าระดับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย

บริษัท เน็ตแอพ เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลและยูนิไฟน์สตอเรจแห่งอนาคต โดยเน็ตแอพ (NetApp) มีความพร้อมทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอให้กับลูกค้าในรูปแบบโซลูชั่นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมทั้งมีทีมงานที่แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

บริษัท F5 เน็ตเวิร์คส์ (F5 Networks, Inc.) ผู้นำระดับโลกในด้านเครือข่ายการให้บริการแอพพลิเคชั่น (Application Delivery Networking - ADN) เครือข่ายแอพพลิเคชั่นที่ก้าวล้ำของ F5 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อจัดหาความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวที่จำเป็น เพื่อรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความต้องการสูงมาก บริษัท F5 เน็ตเวิร์คส์ ทำให้การเชื่อมต่อบนโลกใบนี้ง่ายขึ้น ช่วยให้องค์กรต่างๆ ตอบสนองความต้องการและปกป้องโอกาสที่มาพร้อมกับการเติบโตของระบบเสียง ดาต้า วิดีโอ ทราฟฟิคส์ โมบายล์ เวิร์คเกอร์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ

วีเอ็มแวร์ คือ ผู้นำในด้านโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานเวอร์ชวลไลเซชั่นและคลาวด์ ซึ่งช่วยให้องค์กรธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคสมัยของเทคโนโลยีคลาวด์ ลูกค้าไว้วางใจในเทคโนโลยีของวีเอ็มแวร์สำหรับการปรับปรุงรูปแบบการสร้าง นำเสนอ และใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างลงตัว