เกี่ยวกับ AIT

ความสำเร็จของเรา

รับรางวัล “ASEAN partner of the year

ปี 2556 ได้รับรางวัล “ASEAN partner of the year” จากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม อิงค์ (Cisco Systems, Inc)

AIT รับรางวัล รัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554" เพื่อเชิดชูเกียรติ AIT ในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษีตามหลักบรรษัทภิบาล

รับรางวัล “Outstanding CEO Award”

ปี 2554 ได้รับรางวัล “Outstanding CEO Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under A Billion Award”

ปี 2553 และ 2554 ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under A Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia

รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award”

ปี 2552 ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย