เกี่ยวกับ AIT

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“AIT เป็นบริษัท Professional ICT Solution Provider ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
 

พันธกิจ

“LIFELONG TRUSTED PARTNER”
ต่อลูกค้า :
เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ มองผลประโยชน์และผลสำเร็จของลูกค้าเป็น สำคัญ
ต่อพนักงาน :
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว
ต่อผู้ถือหุ้น :
สร้างความเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
ต่อคู่ค้า :
สร้างความไว้วางใจต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
ต่อสังคมชุมชน :
ตอบแทนสังคมด้วยการสร้างดิจิทัลเพื่อสังคม
Our Mission Statement

LIFELONG TRUSTED PARTNER