เกี่ยวกับ AIT

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“AIT จะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนสังคมดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา”
 

พันธกิจ

“ความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของเรา”

คือคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีพันธกิจดังนี้

ลูกค้า :
เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ มองผลประโยชน์และผลสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ
พนักงาน :
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว
ผู้ถือหุ้น :
สร้างความเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
คู่ค้า :
สร้างความไว้วางใจต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
สังคมและชุมชน :
ตอบแทนสังคมด้วยการสร้างดิจิทัลเพื่อสังคม
Our Mission Statement

Your Success is Our Success