ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ค ร อ บ ค รั ว A I T” ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ AIT โดยเราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดย AIT ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา “บุคลากร” โดยถือเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ “บุคลากร” ของ AIT ถือเป็น “Human Assets” ที่มีคุณค่าต่อองค์กร

All Job Positions

Professional Services
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้าน cisco networking, cisco voice และ data center
 • หากมีประกาศนียบัตร : CCNA Voice, CCNP, CCDP จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน Cisco products and solutions
 • สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการนำเสนองานเป็นอย่างดี
 • รักงานด้านบริการ
Presale
 • จบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network ของ Service Provider
 • มีประสบการณ์ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CAT , TRUE , TOT , 3BB , DTAC , AIS เป็นต้น
 • มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
Technical Consultant Engineer
 • จบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี ในด้าน solution design/integration ส่วน data networking technology
 • มีความรู้ทางด้าน solutions
 • สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการนำเสนองาน
Marketing Product
 • จบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในด้านสื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัล
 • มีประสบการร์การทำงานในบริษัทด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้าน Graphic Design พื้นฐาน (Photoshop and AI)
 • สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสรรค์สร้าง
Network Engineer
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Python Programming พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ Router,Switch เช่น Cisco, Huawei, Juniper พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ Firewall เช่น Cisco, Check Point, Palo Alto, FortiGate พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Account Manager / Sales Executive
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธรุกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประการณ์การด้านการขายมาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
System Engineer
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน Windows Servers, Network, UNIX, Linux, VMWare, Cloud System, Backup System
 • มีทัศนคติที่ดี รักงานบริการ และมีทักษะด้านการนำเสอผลงาน
 • หากมีความรู้ทางด้าน Cisco ACI solutions จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Project Manager
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ
 • มีความรู้ทางด้าน business intelligence
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 • มีความสามารถในการตัดสินใจและวิเคราะห์ระบบ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์การปฎิบัติงานได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นนักวิเคราะห์ที่ดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Outsourcing Engineer
 • เพศชาย
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ CISCO จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Available Positions

Professional Services
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้าน cisco networking, cisco voice และ data center
 • หากมีประกาศนียบัตร : CCNA Voice, CCNP, CCDP จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน Cisco products and solutions
 • สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการนำเสนองานเป็นอย่างดี
 • รักงานด้านบริการ
Presale
 • จบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network ของ Service Provider
 • มีประสบการณ์ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CAT , TRUE , TOT , 3BB , DTAC , AIS เป็นต้น
 • มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
Technical Consultant Engineer
 • จบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี ในด้าน solution design/integration ส่วน data networking technology
 • มีความรู้ทางด้าน solutions
 • สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการนำเสนองาน
Marketing Product
 • จบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในด้านสื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัล
 • มีประสบการร์การทำงานในบริษัทด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้าน Graphic Design พื้นฐาน (Photoshop and AI)
 • สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสรรค์สร้าง
Network Engineer
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Python Programming พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ Router,Switch เช่น Cisco, Huawei, Juniper พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ Firewall เช่น Cisco, Check Point, Palo Alto, FortiGate พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Account Manager / Sales Executive
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธรุกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประการณ์การด้านการขายมาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
System Engineer
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน Windows Servers, Network, UNIX, Linux, VMWare, Cloud System, Backup System
 • มีทัศนคติที่ดี รักงานบริการ และมีทักษะด้านการนำเสอผลงาน
 • หากมีความรู้ทางด้าน Cisco ACI solutions จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Project Manager
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ
 • มีความรู้ทางด้าน business intelligence
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 • มีความสามารถในการตัดสินใจและวิเคราะห์ระบบ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์การปฎิบัติงานได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นนักวิเคราะห์ที่ดี และมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Outsourcing Engineer
 • เพศชาย
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ CISCO จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้