ติดต่อเรา

ที่อยู่

 
ที่อยู่
37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 10320 กทม.
เบอร์ติดต่อ
+66 (0)2275-9400 (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
+66 (0)2274-9491-5 (แจ้งเหตุขัดข้องหรือสอบถามข้อมูลการให้บริการ)
อีเมล์
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล : hr@ait.co.th
ฝ่ายการตลาด : mk@ait.co.th
ฝ่ายเลขานุการบริษัท : companysecretary@ait.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@ait.co.th

แผนที่
ดาวน์โหลด