ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

AIT รับรางวัล Outstanding Contribution Award 2018 ในงาน M.TECH Partner Connect 2019

AIT รับรางวัล Outstanding Contribution Award 2018 ในงาน M.TECH Partner Connect 2019

อ่านต่อ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU กับบริษัท Hentong Optic-Eletric

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU กับบริษัท Hentong Optic-Eletric

อ่านต่อ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนา

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนา

อ่านต่อ
Cisco Thailand & Indochina partner Appreciation Event 2019

Cisco Thailand & Indochina partner Appreciation Event 2019

อ่านต่อ
Best Dealer Award 2018

Best Dealer Award 2018

อ่านต่อ
 AIT เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

AIT เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

อ่านต่อ
เปิดยุทธศาสตร์ AIT ปี 62 รับการเติบโตในยุค Disruptions

เปิดยุทธศาสตร์ AIT ปี 62 รับการเติบโตในยุค Disruptions

อ่านต่อ
กิจกรรม AIT Smart Connect 2018

กิจกรรม AIT Smart Connect 2018

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

อ่านต่อ
กิจกรรม Genesis Open house

กิจกรรม Genesis Open house

อ่านต่อ
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ
จัดงาน Open House TraiNex Training Center

จัดงาน Open House TraiNex Training Center

อ่านต่อ
Thailand and Indochina Partner Conference 2018

Thailand and Indochina Partner Conference 2018

อ่านต่อ
NextGen-Digital Innovation

NextGen-Digital Innovation

อ่านต่อ
AIT Excellence Awards

AIT Excellence Awards

อ่านต่อ
Cisco FSI Summit 2015

Cisco FSI Summit 2015

อ่านต่อ
MONEY TALK WEEKLY AIT 26/09/58

MONEY TALK WEEKLY AIT 26/09/58

อ่านต่อ