ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”

AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”

อ่านต่อ
AIT ได้รับรางวัล “SEA Rising Star Partner of the Year FY21 Award”

AIT ได้รับรางวัล “SEA Rising Star Partner of the Year FY21 Award”

อ่านต่อ
AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM

AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM

อ่านต่อ
AIT เข้ารับมอบรางวัล “Best Reseller of the Year 2020 Top Performance” ประจำปี 2563 ในกลุ่ม Silver Partner

AIT เข้ารับมอบรางวัล “Best Reseller of the Year 2020 Top Performance” ประจำปี 2563 ในกลุ่ม Silver Partner

อ่านต่อ
AIT ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท กสิกร โปร จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างติดตั้งระบบ SD-WAN ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกสิกรไทย

AIT ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท กสิกร โปร จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างติดตั้งระบบ SD-WAN ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกสิกรไทย

อ่านต่อ
CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

อ่านต่อ
CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

CISCO มอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปีทั้งหมด 5 รางวัล

อ่านต่อ
AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ E-AGM

AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ E-AGM

อ่านต่อ
AIT มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ

AIT มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้แก่กองทัพอากาศ

อ่านต่อ