ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU กับบริษัท Hentong Optic-Eletric

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามในสัญญา MOU กับบริษัท Hentong Optic-Eletric

อ่านต่อ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนา

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนา

อ่านต่อ
Cisco Thailand & Indochina partner Appreciation Event 2019

Cisco Thailand & Indochina partner Appreciation Event 2019

อ่านต่อ
Best Dealer Award 2018

Best Dealer Award 2018

อ่านต่อ
 AIT เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

AIT เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

อ่านต่อ
เปิดยุทธศาสตร์ AIT ปี 62 รับการเติบโตในยุค Disruptions

เปิดยุทธศาสตร์ AIT ปี 62 รับการเติบโตในยุค Disruptions

อ่านต่อ
กิจกรรม AIT Smart Connect 2018

กิจกรรม AIT Smart Connect 2018

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)

อ่านต่อ
กิจกรรม Genesis Open house

กิจกรรม Genesis Open house

อ่านต่อ