ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ
จัดงาน Open House TraiNex Training Center

จัดงาน Open House TraiNex Training Center

อ่านต่อ
Thailand and Indochina Partner Conference 2018

Thailand and Indochina Partner Conference 2018

อ่านต่อ
NextGen-Digital Innovation

NextGen-Digital Innovation

อ่านต่อ
AIT Excellence Awards

AIT Excellence Awards

อ่านต่อ
Cisco FSI Summit 2015

Cisco FSI Summit 2015

อ่านต่อ
MONEY TALK WEEKLY AIT 26/09/58

MONEY TALK WEEKLY AIT 26/09/58

อ่านต่อ