ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

กลับ

AIT รับรางวัล “ASEAN Partner of the year” ในงาน Cisco Global Partner Summit 2019

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับรางวัล “ASEAN Partner of the year” ในงาน Cisco Global Partner Summit 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด มอบให้กับพาร์ทเนอร์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยประเมินจากความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรม การเติบโตทางธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้าและความสามารถในการแข่งขัน ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 4 –6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา