ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

กลับ

AIT ได้รับรางวัล “SEA Rising Star Partner of the Year FY21 Award”

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “SEA Rising Star Partner of the Year FY21 Award” จากบริษัท VMware ซึ่งเป็นรางวัลจากผลการดำเนินงานด้านการขายสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงจากปีก่อนถึง 236%