ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

กลับ

AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ('AIT') ขอส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 โดย AIT ได้มอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 15 คัน เพื่อใช้งานภายในโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา