ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

กลับ

Gold Partner from Huawei

AIT ได้รับการแต่งตั้งเป็น Huawei Enterprise Gold Partner เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็น Certified ที่ทาง Huawei Enterprise ที่มอบให้กับ Partner ที่ทำยอดขายได้ถึงเป้าหมาย รวมถึงผ่านเกณฑ์มาตราฐานการอบรม กล่าวคือ ได้รับ Sales, Pre-Sales และ Post-Sales Certification ในด้าน data communication, enterprise IT และ transmission จากความพร้อมและความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการดักล่าวเอไอที จึงได้รับการแต่งตั้งให้ตัวแทนจำหน่ายในระดับ Gold Partner