ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

กลับ

รางวัล Veeam Deal of The Year

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Veeam Deal of The Year จากงาน Veeam Partner Appreciation Day