ข่าวสารความเคลื่อนไหว

วิดีโอ

AIT Kiosk

24 ก.ย. 2563

AIT Cisco SDA

03 ก.ย. 2563

AIT Cisco SD-WAN

03 ก.ย. 2563

AIT Company Profile

24 เม.ย. 2563

AIT Success Story‬ – การติดตั้ง Kiosk Guest Wifi ด้วยโซลูชั่น Cisco Identity Services Engine (ISE)

29 ต.ค. 2562

AIT – Money Talk Weekly by Money Talk Channel

29 ต.ค. 2562

AIT ready for transformation by TripleChef ShakeHoon

29 ต.ค. 2562

ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กับการเคลื่อนสู่ตลาด AEC ของ AIT

27 ม.ค. 2559

จากผู้เรียน สู่ผู้สอน สู่ความสำเร็จ

27 ม.ค. 2559