โซลูชั่นและบริการของเรา

IT solution provider

IT solution provider

ปัจจุบันธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Service Provider)ต่างพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ในขณะเดียวกันก็ต้องขยายฐานลูกค้าและนำเสนอบริการใหม่ๆเพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไป

เครือข่ายของผู้ให้บริการ (Service Provider) จะต้องมี Architecture เป็นแบบเปิด (Open), สามารถจัดสรรและปรับเปลี่ยนทรัพยากรได้อย่างอัตโนมัติ (Automate), สามารถกลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วหลังจากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในเครือข่าย (Resilience) และมีความปลอดภัย (Secure) เพื่อให้ Application สำหรับบริการต่างๆสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย

เรามี Solution สำหรับผู้ให้บริการ จากบริษัทชั้นนำ และความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการของท่านสามารถให้คำแนะนำ ช่วยท่านออกแบบ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิเช่น Carrier Grade Router/Switch, Web/Video Caching, DDOS Protection, Software-Defined Networking (SDN) หรือเครือข่ายที่ถูกควบคุมโดยโปรแกรมให้ทำงานตามที่กำหนด, Network Function Virtualization (NFV) หรือระบบฟังก์ชันเสมือนของเครือข่าย และอื่นๆ อีกมากมาย

Related Services

Provider Solution

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Service Provider)ต่างพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Data Center and Cloud

การนำเทคโนโลยี Cloud เทคโนโลยีในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data and Analytic) หรือ Internet of Thing (IoT) มาใช้ในองค์กร

Collaboration Solution

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางภาพ (Video), เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (IM), Web และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

Enterprise Network

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

Enterprise Applications

บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการใช้เทคโนโลยีผนวกกับเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ

Managed Services

การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

Service Supports

บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ