โซลูชั่นและบริการของเรา

Managed Services

Managed Services

ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เราพร้อมที่จะให้บริการดูแลรับผิดชอบระบบไอทีที่ยุ่งยากของคุณ ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าที่ใช้จริง ไม่ต้องเสียเวลา และกำลังคนเพื่อดูแลระบบเครือข่ายการสื่อสารและโปรแกรมประยุกต์ของคุณเองด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณ (Core Business) ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านไอทีของเรา จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และไร้กังวลในทุกมิติ ความท้าทายของเราคือการศึกษารายละเอียดการทำงานของระบบธุรกิจและตารางเวลาทำงานของระบบ (OperationCalendar) ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรามาตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปีรวมถึงการมีศูนย์บริการที่มีพนักงานดูแลครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าของเราเสมอมา เราจึงมั่นใจที่จะสามารถควบคุมคุณภาพในระดับที่คุณต้องการ (Service Level Agreement)

Related Services

Provider Solution

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ต มีการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้ให้บริการ (Service Provider)ต่างพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Data Center and Cloud

การนำเทคโนโลยี Cloud เทคโนโลยีในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data and Analytic) หรือ Internet of Thing (IoT) มาใช้ในองค์กร

Collaboration Solution

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางภาพ (Video), เสียง (Voice), ข้อมูล (Data), ข้อความ (IM), Web และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

Enterprise Network

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

Enterprise Applications

บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่างๆ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการใช้เทคโนโลยีผนวกกับเฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบ

Managed Services

การพิจารณา Managed Services เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้างด้านไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

Service Supports

บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพการใช้งานของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง และลดระยะเวลา Downtime ของธุรกิจ