การพัฒนาที่ยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของเรา

ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของเรา

The Professional ICT Solutions Provider

เราตระหนักถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เราปฏิบัติกับลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และเราทำงานด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า นั่นคือปรัชญาในการทำงานของเรา หน้าที่ของเราคือการคัดสรรสินค้า และบริการที่ดี และเหมาะสมที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการงานของลูกค้า ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

โซลูชั่น

เราทบทวนความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอโซลูชั่นเสมอ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า

เราทบทวนความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอโซลูชั่นเสมอ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า

อ่านต่อ
 

บริการของเรา

เรามีกระบวนการให้บริการที่มีมาตรฐานในการแก้ไขและจัดการกับปัญหาที่รวดเร็ว ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

บุคลากรของเรามีทั้ง ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการใหับริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่แอพพลิเคชั่น เน็ตเวิร์ค เซิฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการให้บริการฝึกอบรม ลูกค้าสามารถเรียนรู้กระบวนการแก้ไขและจัดการปัญหาจากทีมงานของเรา

อ่านต่อ
 

ความสามารถของเรา

AIT ในฐานะผู้นำด้านการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศ ด้วยความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงและมีขีดความสามารถในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศได้ ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราติดตั้งและส่งมอบทุกโครงการด้วยคุณภาพและให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ให้บริการโครงข่าย กลุ่มธนาคาร บริษัทเอกชน และบริษัทข้ามชาติ และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย และในอีกฐานะของการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณท์เครือข่ายระดับโลกยี่ห้อ ซิสโก้ (Cisco) เราได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตว่าเป็นตัวแทนอันดับหนึ่งทั้งในด้านยอดขายและการให้บริการด้วยบุคคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับสูงสุดหรือ CCIE เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ มาตลอดระยะเวลาหลายปีให้หลังติดต่อกัน อ่านต่อ
 

พันธมิตรหลัก

เอไอทีร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

มุมนักลงทุน

ข้อมูลและข่าวสารล่าสุดจากเอไอที

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

11 ธ.ค. 2561
อ่านต่อ
AIT เข้าร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงานสัมมนาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น “จับช็อตเด็ดหุ้นดัง”

AIT เข้าร่วมให้ข้อมูลนักลงทุนในงานสัมมนาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น “จับช็อตเด็ดหุ้นดัง”

09 พ.ย. 2562
อ่านต่อ
AIT รับรางวัล “ASEAN Partner of the year” ในงาน Cisco Global Partner Summit 2019

AIT รับรางวัล “ASEAN Partner of the year” ในงาน Cisco Global Partner Summit 2019

04 พ.ย. 2562
อ่านต่อ