การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
AIT ส่งมอบความห่วงใยกับผู้ป่วยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19
01 ก.ย. 2564

อ่านต่อ
AIT เข้าร่วมส่งมอบ ชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์
AIT เข้าร่วมส่งมอบ ชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์
02 ก.ค. 2563

อ่านต่อ
AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
20 พ.ค. 2563

อ่านต่อ
AIT สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
AIT สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
07 พ.ค. 2563

อ่านต่อ
AIT ร่วมกับ บจก.ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด
AIT ร่วมกับ บจก.ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด
28 เม.ย. 2563

อ่านต่อ
AIT ร่วมสนับสนุนพัฒนา FACO: หุ่นยนต์สู้โควิด–19
AIT ร่วมสนับสนุนพัฒนา FACO: หุ่นยนต์สู้โควิด–19
07 เม.ย. 2563

อ่านต่อ
AIT เข้าร่วมส่งมอบ AIT E-Library ให้กับโรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
AIT เข้าร่วมส่งมอบ AIT E-Library ให้กับโรงเรียนบ้านท่ากระเทียม
23 พ.ย. 2562

อ่านต่อ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
11 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
22 พ.ย. 2561

อ่านต่อ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
06 ส.ค. 2561

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย
04 ก.พ. 2561

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ
“ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
08 พ.ย. 2560

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ
“ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
29 ส.ค. 2560

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบ “กล้องวงจร
ปิดพร้อมติดตั้ง และเครื่องถ่ายเอกสาร All in One
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมมอบ “กล้องวงจร ปิดพร้อมติดตั้ง และเครื่องถ่ายเอกสาร All in One
26 มี.ค. 2560

อ่านต่อ
บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี
บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี
24 มี.ค. 2560

อ่านต่อ
บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
15 ม.ค. 2560

อ่านต่อ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย
02 ธ.ค. 2559

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
22 พ.ย. 2559

อ่านต่อ
บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี
บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี
27 พ.ค. 2559

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำพิธีมอบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา
12 พ.ค. 2559

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง
30 ธ.ค. 2558

อ่านต่อ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
27 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี
บริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี
26 มิ.ย. 2558

อ่านต่อ
มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
20 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนยาง จังหวัดยโสธร
มอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนยาง จังหวัดยโสธร
21 มิ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทจัดให้มีการอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับ
บริษัทจัดให้มีการอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับ
21 มิ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 2557

อ่านต่อ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
21 พ.ย. 2557

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา
03 มิ.ย. 2557

อ่านต่อ
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยพนักงาน ทำบุญสร้างกุฎิพระ ณ วัดนาใหม่
06 พ.ค. 2557

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้....ให้น้องๆ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การกีฬา ในโครงการสนับสนุนสื่ออุปรณ์ในการเรียนรู้....ให้น้องๆ
05 ส.ค. 2557

อ่านต่อ
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน “มอบอุปกรณ์ เพื่อต่อยอดการศึกษาและวิจัยหุ่นยนต์ พร้อมรับมอบโล่ห์เกียรติคุณ”
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน “มอบอุปกรณ์ เพื่อต่อยอดการศึกษาและวิจัยหุ่นยนต์ พร้อมรับมอบโล่ห์เกียรติคุณ”
23 ก.ย. 2557

อ่านต่อ
บริษัทฯ จัดให้เป็นสถานที่สำหรับการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
บริษัทฯ จัดให้เป็นสถานที่สำหรับการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
02 ก.พ. 2556

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัย
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัย
17 พ.ค. 2556

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัย
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัย
19 ธ.ค. 2556

อ่านต่อ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยใน การทำงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยใน การทำงาน
04 ต.ค. 2556

อ่านต่อ
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
21 ธ.ค. 2556

อ่านต่อ
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ และคุณปัณณวีย์ แก้วมณี ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ร่วมสานฝันการศึกษาท้องถิ่น บริจาคแผงโซล่าเซลล์
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ และคุณปัณณวีย์ แก้วมณี ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ร่วมสานฝันการศึกษาท้องถิ่น บริจาคแผงโซล่าเซลล์
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน “พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน “พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
04 ก.พ. 2556

อ่านต่อ
คุณราล์ฟ ฮุนเดิร์ทมาร์ค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้รับเชิญร่วมเสวนาในงาน “อนาคตประเทศไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศและการสื่อสาร”
คุณราล์ฟ ฮุนเดิร์ทมาร์ค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้รับเชิญร่วมเสวนาในงาน “อนาคตประเทศไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศและการสื่อสาร”
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย จังหวัดลพบุรี
บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย จังหวัดลพบุรี
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
พนักงานบริษัทได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา
พนักงานบริษัทได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทร่วมบริจาคชุดทำความสะอาดและถุงยังชีพเล็กแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้านรัตนธิเบศธ์ จ.นนทบุรี
บริษัทร่วมบริจาคชุดทำความสะอาดและถุงยังชีพเล็กแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้านรัตนธิเบศธ์ จ.นนทบุรี
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคของให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคของให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบทุนการศึกษาและวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบทุนการศึกษาและวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทได้มีการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม(แผนฉุกเฉิน) เช่น ออกค่าเช่าบ้าน ของใช้จำเป็นเพื่อยังชีพ รวมถึงการให้บริการยืมเรือ
บริษัทได้มีการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม(แผนฉุกเฉิน) เช่น ออกค่าเช่าบ้าน ของใช้จำเป็นเพื่อยังชีพ รวมถึงการให้บริการยืมเรือ
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
พนักงานร่วมแพ็คถุงยังชีพ 500 ชุดและนำไปบริจาคให้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
พนักงานร่วมแพ็คถุงยังชีพ 500 ชุดและนำไปบริจาคให้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทร่วมสมทบกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 300,000 บาท โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทร่วมสมทบกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 300,000 บาท โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น จำนวน 100,000 บาท แก่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่อาคารมาลีนนท์
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บริษัทร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
30 พ.ย. 2558

อ่านต่อ