pg slot666pg slot 20รับ100สูตรสล็อต pg ฟรี 2022v9slot pgpg slot666pg ambbopg 888 autopg betflix ฟรีเครดิตpg slot alienpg 888 autopg slot 20รับ100pg slot alienpg slot alienสูตรสล็อต pg ฟรี 2022สูตรสล็อต pg ฟรี 2022pg 888 autopg 888 autohot pg slotpg betflix ฟรีเครดิตpg ambbo ภาพรวมธุรกิจ - AIT
Select Page

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร หรือ System Integrator (“SI”) และเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ในสัดส่วนกว่า 70% โดยเป็นผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อความต้องการงานของลูกค้า โดยมีระบบที่ให้บริการประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ มีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการการติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน แสดงได้ดังแผนภาพ ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เน้นไปทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานที่ต่อยอดธุรกิจบนฐานลูกค้าเดิม เช่น การสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) เป็นต้น ด้านวิศวกรรมพื้นฐานเกี่ยวกับสายงานไอซีที เช่น การเดินสายสัญญาณร้อยท่อลงดิน เป็นต้น และด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) บิ๊กดาต้า (Big Data) และ Business Intelligence (BI) เช่น ระบบ CCTV การจดจำใบหน้า การพิสูนจ์ตัวตน การรายงานในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นต้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท