Select Page

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ครอบครัว AIT” ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ AIT โดยเราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดย AIT ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา “บุคลากร” โดยถือเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ “บุคลากร” ของ AIT ถือเป็น “Human Assets” ที่มีคุณค่าต่อองค์กร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Project Manager (Substation Project)

ปฏิบัติงานดูแลโครงการด้านไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดงาน

 • วางแผน บริหาร และควบคุมการก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย Substation, underground cable, submarine cable และที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าแรงสูง ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วางแผน บริหาร และควบคุมงบประมาณในโครงการ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงการให้งานสำเร็จตามแผนงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง), วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย Substation, underground cable, submarine cable และงานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าแรงสูง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบไฟฟ้าแรงสูง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานราชการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) ระดับภาคีวิศวกร/สามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน MSProject, MS office ได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และบริหารทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

Cyber Security Consultant

Job Descriptions

 • Gather, assess and understanding customer requirements, both from a business and technical perspective.
 • Design effective solutions with client focused thinking and strong combination of technical and business relevance.
 • Provide network security solution design and consulting to customers and to in-house teams such as Presales, Salesperson, Installation and Service team.
 • Provide test, present and demonstrate solution to customer.
 • Collaborate with sales team and vendors to provide support and guidance through identify, develop, to deal closure.
 • Create a “trusted technical advisor” relationship with customer and internal teams, providing technical recommendation, regulatory compliance and opportunity for improvement (OFI).
 • Develop solution architecture, detailed equipment list (BoM), build presentations, review and response of TOR/RFP/RFI documents.

Qualifications 

 • Bachelor’s degree in IT, Computer Engineering, Telecommunication or related fields.
 • Experience at least 3 years in Network security role such as pre-sale, post-sale, installation engineer or other related field.
 • Good understanding of network security architectures and solutions.
 • Strong communication skills, interpersonal and presentations skills.
 • Good Command of both spoken and written English.
 • Flexibility and able to work in team environment.
 • Self-learning and study on new trends and technologies.
 • Broad range of network security technology and vendors, expertise in Cisco Security/Palo alto/ Fortinet/F5 are preferred.
 • CCNP-Security/CISSP/CISM certification would be an advantage.

Technical Architect (Presales)

Job Descriptions:

 • Serve as the point of contact between the customer and Development Team.
 • Support team with basic technical knowledge in IT: Network (Cisco or any other brand) LAN/WAN, Internet and Network security etc.
 • Contribute to solution design for the client that will enable achievement of business strategy and client objectives.
 • Business workflow design and configuration.
 • Develop strong relationships with counterpart sales team, solution provider & partners.
 • Self-learning and study on new trends and technologies.
 • Presales for SI Solution.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in IT, Computer Engineering, Telecommunication or related fields.
 • Experience in presale, solution design, technical consultant virtualization technology will be advantage.
 • Certification (CCNA,CCNP,CCDA,CCDP).
 • Knowledge and experience Cisco products.
 • Knowledge of ICT Solutions/ Maintenance Service Products (MA).
 • Good Presentation skill.

Senior Network Engineer

Job Responsibilities:

 • Installation, Setup, Testing and Maintenance of Network Software Projects.
 • Perform design and configuration of network for performance tuning with better reliability.
 • Providing network support and troubleshooting for customers.
 • Monitor and Maintain Network System.
 • Interact and negotiation with vendors outsource to secured network and serviced.
 • Create and Maintain documentation of network configuration.
 • Responsible for day-to-day operation issues.

Qualifications:

 • Bachelors Degree or higher in Computer Engineer/Computer Science/Information Technology/Telecom/or related field.
 • At least 5 years of experience as a network or related role.
 • Network certification: CCNP would be an advantage.
 • Knowledge and experience in cisco technology (ACI or SDWAN)would be an advantage.
 • Knowledge and experience Programming in Javascript,Python.
 • Good command in English especially communication skill.

Network Engineer (F5 load balancer)

Job Responsibilities

 • Installation, Setup, Testing and Maintenance of Network Load Balancer Projects.
 • Monitor and Maintain Network Load Balancer.
 • Interact and negotiation with vendors outsource to secured network and serviced.
 • Create and Maintain documentation of network configuration.
 • Responsible for day-to-day operation issues.
 • Troubleshooting on site.

Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in IT, Computer Science, Computer Engineering or related field.
 • 1 – 3 years of experience as a Network Load Balancer role or related role.
 • Knowledge and experience in F5 Product.
 • Good command in English especially communication skill.
 • Good team player,Problem Solvin, Logical Thinking.

Network Engineer (firewall security)

Job Responsibilities:

 • Installation, Setup, Testing and Maintenance of Network Security Projects.
 • Monitor and Maintain Network Security System.
 • Interact and negotiation with vendors outsource to secured network and serviced.
 • Create and Maintain documentation of network configuration.
 • Responsible for day-to-day operation issues.
 • Troubleshooting on site.

Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in IT, Computer Science, Computer Engineering or related field.
 • 1 – 3 years of experience as a network security role or related role.
 • Knowledge and experience cisco firepower , palo alto , checkpoint.
 • Good command in English especially communication skill.
 • Good team player,Problem Solvin, Logical Thinking.

Network Engineer - Onsite รพ.จุฬาฯ

Job Responsibilities:

 • Monitor and Maintain Network System.
 • Interact and negotiation with vendors outsource to secured network and serviced.
 • Create and Maintain documentation of network configuration.
 • Responsible for day-to-day operation issues.
 • Troubleshooting on site.

Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in IT, Computer Science, Computer Engineering or related field.
 • 2 years of experience as a network role or IT Support role.
 • Knowledge and experience Cisco Product (Routing and Switching)
 • Good command in English especially communication skill.
 • Good team player,Problem Solvin, Logical Thinking.

Network Engineer Onsite: Uninet (พญาไท)

Job Responsibilities :

 • Monitor and Maintain Network System.
 • Interact and negotiation with vendors outsource to secured network and serviced.
 • Create and Maintain documentation of network configuration.
 • Responsible for day-to-day operation issues.
 • Troubleshooting on site.

Qualifications :

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineer/Computer Science/Information Technology/Telecom/ or related field.
 • 0 – 3 years of experience as a network or related role.
 • Knowledge and experience in cisco technology (routing/switching,bgp, mpls).
 • Knowledge and experience Programming in Javascript,Python.
 • Network certification; CCNA, or related would be an advantage.
 • Good command in English especially communication skill.
 • New graduated are welcome.
 • Can work in shifts (09.00 – 17.00 / 09.00 – 21.00)

JD - Network Engineer (ACI) - Onsite KTB RAMA7 (พิบูลสงคราม)

Job Responsibilities

 • Migrate and Maintenance of Incident, Request and Change.
 • Monitor and Maintain Network System.
 • Create and Maintain documentation of Preventive Maintenance.
 • Responsible for day-to-day operation issues.
 • Troubleshooting on site.
 • Interact and negotiation with Team (Pool) such as technical support , LAB test
 • Report QBR

Qualifications

 • Bachelors Degree or higher in Computer Engineer/Computer Science/Information Technology/Telecom/or related field.
 • 35 years of experience as a network or related role.
 • Knowledge and experience in cisco network (NAC or ACI)would be an advantage.
 • Knowledge and experience Programming in Javascript,Python.
 • Good command in English especially communication skill.

Network Engineer (NAC) - Onsite KTB RAMA7 (พิบูลสงคราม)

Job Responsibilities:

 • Installation, Setup, Testing and Maintenance of Network Software Projects.
 • Monitor and Maintain Network System.
 • Interact and negotiation with vendors outsource to secured network and serviced.
 • Create and Maintain documentation of network configuration.
 • Responsible for day-to-day operation issues.
 • Troubleshooting on site.

Qualifications

 • Bachelors Degree or higher in Computer Engineer/Computer Science/Information Technology/Telecom/or related field
 • 3 years of experience as a network or related role.
 • Knowledge and experience in cisco network (NAC)would be an advantage
 • Knowledge and experience Programming in Javascript,Python
 • Good command in English especially communication skill