Select Page

The Professional ICT Solutions Provider

เราตระหนักถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เราปฏิบัติกับลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และเราทำงานด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า นั่นคือปรัชญาในการทำงานของเรา หน้าที่ของเราคือการคัดสรรสินค้า และบริการที่ดี และเหมาะสมที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการงานของลูกค้า ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

AIT เป็นบริษัท Professional ICT Solution Provider ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคง

โซลูชั่นและ
บริการของเรา

เราทบทวนความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอโซลูชั่นเสมอ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้าและเรามีกระบวนการให้บริการที่มีมาตรฐานในการแก้ไขและจัดการกับปัญหาที่รวดเร็ว ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

โซลูชั่นและบริการของเรา

IT solution provider

เรามี Solution สำหรับผู้ให้บริการ จากบริษัทชั้นนำ และความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการของท่าน

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

AIT

ปรับปรุงเมื่อ :

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

รายงานประจำปี

ข่าวสารและกิจกรรม

13 พ.ย., 2023

13 พ.ย., 2023

12 ต.ค., 2023

11 ต.ค., 2023