Select Page
AIT เข้าร่วมส่งมอบ ชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์

AIT เข้าร่วมส่งมอบ ชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป ตัวแทนจากบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมส่งมอบชุดหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ในโครงการมดบริรักษ์ (FACO)...
AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

AIT ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พร้อมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดทาถุงยังชีพ ข้าวสารและอาหารแห้งไปมอบให้กับชุมชนที่เดือดร้อน กิจกรรมในครั้งนี้บริษัทฯได้เดินทางไปมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ชุมชน วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย...
AIT สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

AIT สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี...

AIT ร่วมกับ บจก.ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...
AIT ร่วมสนับสนุนพัฒนา FACO: หุ่นยนต์สู้โควิด–19

AIT ร่วมสนับสนุนพัฒนา FACO: หุ่นยนต์สู้โควิด–19

บริษัท ฟอร์มส์ ซิมทรอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พัฒนาระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์...